MASTER FREEDIVER

หลักสูตร "พาดี้ มาสเตอร์ ฟรีไดฟ์เวอร์" (PADI Master Freediver Course)

นักดำน้ำฟรีไดฟ์เวอร์ระดับขั้น Advanced (แอดว้านซ์) หรือเทียบเท่าที่สนใจต้องการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเข้าสู่การฝึกฟรีไดฟ์วิ่งในระดับสูง หลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี, ภาคปฎิบัติลงสระและออกภาคทะเล
 

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

1

ทฤษฎี

2

ภาคปฎิบัติลงสระ

3

ภาคปฎิบัติออกทะเล

( 1 วัน )

( 1-2 วัน )

( 1-2 วัน)

ราคา 16,500 บาท

ไม่รวมค่าเรือ

OR