หลักสูตรเรียนฟรีไดฟ์วิ่ง

หลักสูตรนี้ถือเป็นก้าวแรกของการเรียนฟรีไดฟ์วิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนถึงพื้นฐานและทฤษฎีฟรีไดฟ์วิ่ง

ที่ถูกต้องในสระว่ายน้ำ

(หลักสูตรนี้ไม่มีการลงความลึกออกสอบภาคทะเล)

4

หลักสูตรพิเศษ คือหลักสูตรที่พัฒนาเทคนิคและความรู้ของการฝึกฟรีไดฟ์วิ่งในแต่ละด้านอย่างละเอียด หลักสูตรพิเศษที่เป็นที่นิยมคือ หลักสูตรการถ่ายรูป, หลักสูตรฝึกการปรับสมดุลในช่องหูและหลักสูตรโมโนฟิน

ขั้นแรกของการเรียนฟรีไดฟ์วิ่งแบบลงความลึกและมีการออกสอบภาคทะเล ในหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนถึงพื้นฐานและทฤษฎีฟรีไดฟ์วิ่งที่ถูกต้องทั้งในสระว่ายน้ำและลงความลึก พร้อมทั้งการออกสอบภาคทะเล

5

นักดำน้ำฟรีไดฟ์เวอร์ระดับขั้น Advanced (แอดว้านซ์) หรือเทียบเท่าที่สนใจต้องการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเข้าสู่การฝึกฟรีไดฟ์วิ่ง ในระดับสูง หลักสูตรนี้คือหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ โดยการเรียนจะครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี, ภาคปฎิบัติลงสระว่ายน้ำ และออกภาคทะเล

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อปรับแต่งและพัฒนาทักษะการฝึกฟรีไดฟ์วิ่งของคุณ พัฒนาความรู้ความเข้าใจว่าร่างกายทำงานอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะกลั้นหายใจให้ดีมากขึ้น หลักสูตรนี้มีภาคทฤษฎีในห้องเรียน, ภาคปฎิบัติในสระว่ายน้ำและทะเล

6

สถาบัน PADI เปิดโอกาสให้คุณ สามารถนำสิ่งที่รักมาเป็นอาชีพได้ ในหลักสูตรการสอนนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการสอนที่ถูกต้อง

ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติแบบเต็มหลักสูตร

ตัวเลือกอื่น Molchanovs Wave 1 & Molchanovs Wave 2 

3

2

1