top of page

หลักสูตรพิเศษและเวิร์คชอบ

หลักสูตรพิเศษ จะสอนเทคนิคการดำน้ำแบบใหม่ๆ ให้กับคุณ เสริมสร้างความรู้และทักษะที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลและเทคนิคให้กับคุณเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำฟรีไดฟ์ หลักสูตรพิเศษที่ได้รับความนิยม เช่น หลักสูตรถ่ายภาพใต้น้ำ, หลักสูตรฝึกปรับแรงดันในช่องหู และหลักสูตรโมโนฟิน

ติดต่อเราเพื่ออัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรพิเศษ เราสามารถปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะกับคุณได้

หลักสูตรพิเศษ
และ
เวิร์คชอบ

1

หลักสูตรการ
ถ่ายภาพใต้น้ำ

หลักสูตรพิเศษ
และ
เวิร์คชอบ

2

หลักสูตรการปรับ
แรงดันใ
นช่องหู

หลักสูตรพิเศษ
และ
เวิร์คชอบ

3

โมโนฟิน

เวิร์คชอบการถ่ายภาพใต้น้ำทั้งระดับเบื้องต้นและระดับ Advanced สำหรับผู้ที่สนใจ

การถ่ายภาพใต้น้ำขณะฟรีไดฟ์วิ่ง 

เวิร์คชอบเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการปรับแรง

ดันในช่องหู, วิธีแก้ไขปัญหาการเคลียร์หู

และวิธีฝึกที่ถูกต้อง

เวิร์คชอบพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการใช้โมโนฟินดำฟรีไดฟ์

คอร์สพิเศษและเวิร์คชอบครั้งต่อไป

.

bottom of page