BANGKOK

FREEDIVERS

คอร์สเรียนฟรีไดฟ์วิ่ง 

อุปกรณ์ฟรีไดฟ์วิ่ง

ทริปเดินทาง

เทรนนิ่งและโคชชิ่ง

 

BANGKOK FREEDIVERS ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์วิ่ง ทั้งคอร์สเรียนฟรีไดฟ์วิ่ง, อุปกรณ์, ทริปดำน้ำ, การฝึกซ้อมและอื่นๆ อีกมากมาย

คอร์สเรียนฟรีไดฟ์วิ่ง

 

BANGKOK FREEDIVERS มีสอนฟรีไดฟ์ ทั้งหลักสูตรของ PADI และ Molchanovs สำหรับผู้ที่สนใจเรียน

และฟรีไดฟ์เวอร์ที่มีประสบการณ์แล้ว เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านฟรีไดฟ์วิงให้ดียิ่งขึ้น

1

4

2

PADI

5

3

6

MOLCHANOVS

1

2