top of page

BANGKOK

FREEDIVERS

คอร์สเรียนฟรีไดฟ์วิ่ง 

อุปกรณ์ฟรีไดฟ์วิ่ง

ทริปเดินทาง

เทรนนิ่งและโคชชิ่ง

About Us

BANGKOK FREEDIVERS ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์วิ่ง ทั้งคอร์สเรียนฟรีไดฟ์วิ่ง, อุปกรณ์, ทริปดำน้ำ, การฝึกซ้อมและอื่นๆ อีกมากมาย

คอร์สเรียนฟรีไดฟ์วิ่ง

Courses

BANGKOK FREEDIVERS มีสอนฟรีไดฟ์ ทั้งหลักสูตรของ PADI และ Molchanovs สำหรับผู้ที่สนใจเรียน

และฟรีไดฟ์เวอร์ที่มีประสบการณ์แล้ว เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านฟรีไดฟ์วิงให้ดียิ่งขึ้น

1

4

2

PADI

5

3

6

MOLCHANOVS

1

2

Deep-Week.jpg

 DEEP WEEK THAILAND 
2-9 Dec 23

bottom of page